0

SA-900 PROFESSIONAL KARAOKE COMBINED AMPLIFIER

Liên hệ

SA-900

PROFESSIONAL KARAOKE COMBINED AMPLIFIER

 

Hình mặt trước và sau của SA-900

SA-900 - 1

Hình mặt bên của SA-900

 

 

Thông số kỹ thuật SA-900

 

Output Power

900W x 2 (8Ω)

Distortion: Microphone

0.3%

Distortion: Music

0.2%

Sensitivity: Microphone

35mv

Sensitivity: Music

350mv

Input resistance: Microphone

10K (Imbalance)

Input resistance: Music

47K (Imbalance)

FREQUENCY RESPONSE

20Hz – 20KHz (0.5dB, 1KHz)

Howling suppression

OFF 2Hz 3Hz 4Hz 5Hz 6Hz 7Hz 8Hz

Professional Mode: Microphone

15 Segment Parametric equalization + High pass + Noise gate

Professional Mode: Music

5-band parametric equalization + High and low pass

Professional Mode: Effect

9-parameter parameter equaliztion + Qalcomm