0

MX-8600S Power Amplifier MAXO

Liên hệ

 

MX-8600S

Power Amplifier MAXO

 

MX-8600S -WEB A

Hình ảnh của MX-8600S 

Thông số kỹ thuật MX-8600S 

IMPEDANCE 8 Ohms     

2500W x 2

IMPEDANCE 4 Ohms

3750W x 2

IMPEDANCE 2 Ohms

5000W x 2

BRIDGE 8Ohms

6900W

POWER SUPPLY

220V 50/60Hz

DIMENSIONS

(H)132mm x (W)483mm x (D)510mm

WEIGHT

43 Kgs