0

MX-6200S Power Amplifier MAXO

Liên hệ

MX-6200S 
Power Amplifier MAXO

mx-6200 ChuẨn

Hình ảnh của MX-6200S 

 

Thông số kỹ thuật MX-6200S 

 

IMPEDANCE 8 Ohms

1000W * 4

IMPEDANCE 4 Ohms

1500W * 4

BRIDGE 8Ohms

3000W * 2

BRIDGE 4Ohms

4000W * 2

SIGNAL/ NOISE

106dB

SLEW RATE

83v/μs

INPUT SENSITIVITY

0.775V – 1.0V – 1.4V

POWER SUPPLY

200V 50/60Hz

INDICATOR

Signal – Protect – Clip – Limited

DIMENSIONS

(H)90mm x (W)483mm x (D)492mm

WEIGHT

31 Kgs