0

Micro Đứng Bosa K6Y

Liên hệ

Micro Đứng Bosa K6Y Chính Hãng

Thông số của Micro đứng K6Y - Chính Hãng

  Micro đứng K6Y - Chính Hãng 

  Micro có dây, chân đế nhỏ

  Chiều cao 165cm.