0

Main Karaoke Domus DH-430

13.300.000₫ 13.500.000₫
Rẻ hơn chỗ khác đ
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

Main Karaoke Domus DH-430

Hình ảnh thêm về sản phẩm

+ Bộ phim là một chuyên gia sản phẩm khuếch đại công suất.

+ 2 kênh, 4 kênh đầu vào; 2/4 xoắn đầu ra loa ghế.

+ Tình trạng quá tải đầu ra cắt giới hạn, bảo vệ loa có hiệu quả.

+ Bridge Mode: chế độ cầu, chế độ song song, chế độ stereo.

+ 30Hz chọn lọc cao vượt qua, 150Hz thấp qua bộ lọc lựa chọn (kênh 4 series).

+ Thay thế bảo vệ ngắt cầu chì, bảo vệ an toàn hơn, bảo dưỡng dễ dàng hơn.

+ Từ bảng khuếch đại vào không khí, tấm gió trở lại.

+ Boot có một sự khởi đầu nhẹ nhàng, hiện tại, quá nóng, quá tải, bảo vệ ngắn mạch.