0

CAF PL 2.8 OK

Liên hệ

CAF PL 2.8 OK

 

CAF PL 2.8 là cục công suất chuyên dụng cho sự kiện, Karaoke với công suất lên đến 800w/kênh (8ohm).

 

 

Thông số kỹ thuật

 

Product model PL 2.3 PL 2.4 PL 2.6 PL 2.8
8Ω (stereo) 300W x 2 400W X 2 600W x2 800W x2
4Ω (stereo) 450W x 2 600W X 2 900W X2 1200W X 2
2Ω (stereo) 675W x 2 900W x 2 1350W x 2 1800W x 2
8Ω (bridge) 900W 1200W 1800W 2400W
Frequency response 20Hz-20KHz:±0.5dB 20Hz-20KHz:±0.5dB 20Hz-20KHz:±0.5dB 20Hz-20KHz:±0.5dB
Total harmonic distortion <0.5%,1KHz,1/3Rrte Power,8Ω <0.5%,1KHz,1/3Rrte Power,8Ω <0.5%,1KHz,1/3Rrte Power,8Ω <0.5%,1KHz,1/3Rrte Power,8Ω
SNR ≥120dB ≥119dB ≥118dB ≥115dB
Damping coefficient ≥300 ≥280 ≥250 ≥240
Degrees of separation ≥75dB ≥78dB ≥80dB ≥85dB
Conversion speed 80V/us 85V/us 90V/us 90V/us
Input sensitivity 1V/0dB,BALANCE 1V/0dB,BALANCE 1V/0dB,BALANCE 1V/0dB,BALANCE
Input resistance 10K,BALANCE
/20K,UNBALANCE
10K,BALANCE
/20K,UNBALANCE
10K,BALANCE
/20K,UNBALANCE
10K,BALANCE
/20K,UNBALANCE
Input connection  XLR connector  XLR connector  XLR connector  XLR connector
Output connection Speaker socket and binding posts Speaker socket and binding posts Speaker socket and binding posts Speaker socket and binding posts
Input category Class-AB Class-AB Class-H Class-H
Power supply requirements ~220V-240V/50-60Hz ~220V-240V/50-60Hz ~220V-240V/50-60Hz ~220V-240V/50-60Hz